Telefon: +43 7245 21945
E-pošta: office@ossis-spedition.com

Varstvo podatkov

1. Varstvo podatkov na prvi pogled

Splošne informacije

Naslednje informacije nudijo preprost pregled nad tem, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatek je vsak podatek, ki se lahko uporabi za vašo osebno identifikacijo. Podrobne informacije o temi varstva podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov, ki je navedena pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Njihove kontaktne podatke najdete v razdelku »Opomba o odgovornem organu« v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani se vaši podatki zbirajo, ko nam jih posredujete. To je lahko npr. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke samodejno ali z vašim soglasjem zbirajo naši informacijski sistemi, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas dostopa do strani). Ti podatki se samodejno zbirajo takoj, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekateri podatki se zbirajo, da se zagotovi, da je spletno mesto na voljo brez napak. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega uporabniškega vedenja.

Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Kadar koli imate pravico do brezplačnih informacij o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste podali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadarkoli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah omeji. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

V zvezi s tem ali če imate dodatna vprašanja o varstvu podatkov, nas lahko kadarkoli kontaktirate.

Analitika in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno mesto, je mogoče statistično ovrednotiti vaše brskanje. To se zgodi predvsem s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh programih za analizo najdete v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. Gostovanje

Vsebino naše spletne strani gostimo pri naslednjem ponudniku:

Gostiteljica Evropa

Ponudnik je Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149, Köln (v nadaljevanju Host Europe).Ko obiščete našo spletno stran, Host Europe zabeleži različne dnevniške datoteke, vključno z vašimi naslovi IP.

Podrobnosti najdete v pravilniku o zasebnosti Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Uporaba Host Europe temelji na členu 6 odstavek 1 točka f GDPR. Imamo zakonit interes zagotoviti, da je naše spletno mesto predstavljeno čim bolj zanesljivo. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi točke B 1. odstavka 6. člena za odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati.

Obdelava naročila

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da osebne podatke obiskovalcev naše spletne strani obdelujemo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

3. Splošne in obvezne informacije

varstvo podatkov

Upravljavci teh strani varovanje vaših osebnih podatkov jemljejo zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, ki jih je mogoče uporabiti za vašo osebno identifikacijo. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to zgodi.

Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju prek elektronske pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni možna.

Opomba o odgovornem organu

Odgovorni organ za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu je:

OSSIs Spedition GmbH
Športna ulica 3
4650 Edt blizu Lambacha, Avstrija

Telefon: +43 7245 21945 11
E-pošta: office@ossis-spedition.com

Odgovorni organ je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in načinih obdelave osebnih podatkov (npr. imena, elektronski naslovi ipd.).

Obdobje shranjevanja

Če v tej izjavi o varstvu podatkov ni določeno posebno obdobje shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler namen obdelave podatkov ne bo več veljaven. Če vložite zakonito zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge zakonsko dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe davčnega ali gospodarskega prava); V slednjem primeru se izbris izvede, ko ti razlogi ne veljajo več.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tej spletni strani

Če ste privolili v obdelavo podatkov, bomo vaše osebne podatke obdelovali na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR ali 2. odstavka 9. člena lit. V primeru izrecnega soglasja za prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi točke a 1. odstavka 49. člena GDPR. Če ste se strinjali s shranjevanjem piškotkov ali dostopom do informacij na vaši napravi (npr. prek prstnega odtisa naprave), bo obdelava podatkov potekala tudi na podlagi 25. člena, 1. odstavka TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR. Poleg tega vaše podatke obdelujemo, če je to potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti na podlagi točke c 1. odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov se lahko izvaja tudi na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR. Informacije o ustreznih pravnih podlagah v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te izjave o varstvu podatkov.

Prejemniki osebnih podatkov

V okviru naših poslovnih aktivnosti sodelujemo z različnimi zunanjimi subjekti. V nekaterih primerih je treba osebne podatke posredovati tudi tem zunanjim organom. Osebne podatke posredujemo zunanjim organom le, če je to potrebno za izpolnjevanje pogodbe, če smo k temu zakonsko zavezani (npr. posredovanje podatkov davčnim organom), če imamo zakonit interes v skladu s 6. odstavkom 1 lit. f DSGVO pri prenosu ali če druga pravna podlaga omogoča prenos podatkov. Pri uporabi obdelovalcev naročil posredujemo osebne podatke naših strank le na podlagi veljavne pogodbe o obdelavi naročila. V primeru skupne obdelave se sklene pogodba o skupni obdelavi.

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je možnih le z vašim izrecnim soglasjem. Vsako soglasje, ki ste ga že dali, lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu oglaševanju (21. člen GDPR)

ČE JE OBDELAVA PODATKOV NA PODLAGI ČL. 6 ABS. 1 LITER. E ALI F GDPR, IMATE PRAVICO, DA IMATE KADAR KOLI UGOVOR OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH POGOJEV. VELJAVNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ POLITIKI VARSTVA PODATKOV. ČE UPORABLJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN, ČE LAHKO DOKAŽEMO KOMPLEKSNIH RAZLOGOV ZA OBDELAVO, KI PRETEHTAJO VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBODE, ALI ČE JE OBDELAVA NAMENJENA ZATRJEVANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI IDENTIFIKACIJE PRAVNEGA CLA IMS ( UGOVOR PO ČLENU 21 (1) GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NEPOSREDNO OGLAŠEVANJE, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI Ugovarjate OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV, KI SE NANAŠAJO NA VAS, ZA NAMEN TAKŠNEGA OGLAŠEVANJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, V OBSEGU, KO JE POVEZAN S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE UGOVORITE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (UGOVOR PO 21. ČLENU GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev GDPR imajo prizadeti pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, njihovega delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe obstaja brez poseganja v katera koli druga upravna ali sodna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali pri izpolnjevanju pogodbe, predamo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate, da se podatki neposredno prenesejo na drugo odgovorno osebo, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije, popravek in izbris

V okviru veljavnih zakonskih določil imate kadarkoli pravico do brezplačne informacije o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V zvezi s tem ali če imate dodatna vprašanja na temo osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate kadarkoli.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Glede tega nas lahko kadar koli kontaktirate. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če oporekate točnosti osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, bomo na splošno potrebovali čas, da to preverimo. V času trajanja pregleda imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico namesto izbrisa zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR, je treba vzpostaviti ravnovesje med vašimi in našimi interesi. Dokler še ni jasno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko ti podatki – razen za njihovo shranjevanje – uporabljajo samo z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomemben javni interes Evropske unije ali države članice.

Šifriranje SSL ali TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali povpraševanja, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po spremembi naslovne vrstice brskalnika iz »http://« v »https://« in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je šifriranje SSL ali TLS aktivirano, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo brati.

4. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhni podatkovni paketi in ne poškodujejo vaše naprave. V vaši napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši napravi, dokler jih sami ne izbrišete ali jih samodejno izbriše vaš spletni brskalnik.

Piškotki lahko prihajajo od nas (lastni piškotki) ali od tretjih podjetij (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo integracijo določenih storitev tretjih podjetij znotraj spletnih mest (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, ker nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz video posnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali za namene oglaševanja.

Na podlagi Točka f 1. odstavka 6. člena GDPR, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij za prepoznavanje, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR in člen 25, odstavek 1 TTDSG); soglasje lahko kadarkoli prekličete.

Brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvah piškotkov in dovolite piškotke le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov, ko zaprete brskalnik. Če so piškotki deaktivirani, je lahko delovanje te spletne strani omejeno.

Kateri piškotki in storitve se uporabljajo na tej spletni strani, lahko izveste v tej izjavi o varstvu podatkov.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje podatke v tako imenovanih dnevniških datotekah strežnika, ki nam jih samodejno posreduje vaš brskalnik. To so:

  • Vrsta in različica brskalnika
  • uporabljen operacijski sistem
  • URL napotitelja
  • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
  • Čas zahteve strežnika
  • IP naslov

Ti podatki ne bodo združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se zbirajo na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Upravljavec spletne strani ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svoje spletne strani – v ta namen morajo biti zabeležene dnevniške datoteke strežnika.

Povpraševanje po elektronski pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo zahtevo, vključno z vsemi izhajajočimi osebnimi podatki (ime, zahteva), shranili in obdelali za namene obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebna za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6, odstavek 1, točka f GDPR) ali na vašem soglasju (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR). ), če je bilo to vprašanje; soglasje lahko kadarkoli prekličete.

Podatki, ki nam jih pošljete prek kontaktnih zahtev, bodo ostali pri nas, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, prekličemo soglasje za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov ne velja več (npr. po obdelavi vaše zahteve). Obvezne pravne določbe – zlasti zakonsko določena obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

5. Vtičniki in orodja

Google zemljevidi

To spletno mesto uporablja zemljevidno storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Če želite uporabljati funkcije Google Maps, morate shraniti svoj naslov IP. Ti podatki se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov. Če je Google Maps aktiviran, lahko Google uporablja Google Fonts za enoten prikaz pisave. Ko dostopate do Google Zemljevidov, vaš brskalnik naloži potrebne spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da pravilno prikaže besedila in pisave.

Uporaba Google Zemljevidov je v interesu privlačne predstavitve naše spletne ponudbe in lažjega iskanja krajev, ki jih označujemo na spletnem mestu. To predstavlja zakoniti interes v smislu 1. odstavka 6. člena lit TTDSG, v kolikor soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij na končni napravi uporabnika (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Več informacij o tem, kako ravnamo z uporabniškimi podatki, najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Podjetje je certificirano v skladu z “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako certificirano podjetje za DPF se zavezuje, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije dobite pri ponudniku na spodnji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vir: https://www.e-recht24.de

crossmenu